Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Φινίρισμα κουζίνας πριν και μετά

Ανανεώνουμε νεροχύτες κουζίνας και πάγκους

Λογότυπο BBB A +
NuFinishPro Kitchen Countertop Resurfacing Πριν & μετά
NuFinishPro Kitchen Countertop Resurfacing Πριν & μετά
NuFinishPro Κουζίνα Πλακάκια Επανεμφάνιση Πριν & Μετά
NuFinishPro Κουζίνα Πλακάκια Επανεμφάνιση Πριν & Μετά
NuFinishPro Κουζίνα Πλακάκια Επανεμφάνιση Πριν & Μετά

Νιπτήρας κουζίνας και πάγκοι

Φινίρισμα νεροχύτη κουζίνας πριν από την επισκευή - NuFinishPro
Φινίρισμα νεροχύτη κουζίνας μετά - NuFinishPro
Φινίρισμα νεροχύτη κουζίνας πριν - NuFinishPro
Φινίρισμα νεροχύτη κουζίνας μετά - NuFinishPro
Επανεμφάνιση νεροχύτη πριν από την εργασία - NuFinishPro
Επανεμφάνιση νεροχύτη μετά την ολοκλήρωση της εργασίας - NuFinishPro

ο νεροχύτης της κουζίνας

Πλακάκι πάγκου κουζίνας που ξαναεμφανίζεται πριν - NuFinishPro
Επίστρωση πλακιδίων πάγκου κουζίνας μετά - NuFinishPro
Επίστρωση πλακιδίων πάγκου κουζίνας μετά - NuFinishPro
Επίστρωση πλακιδίων πάγκου κουζίνας μετά - NuFinishPro
Πλακάκι πάγκου κουζίνας που ξαναεμφανίζεται πριν - NuFinishPro
Επίστρωση πλακιδίων πάγκου κουζίνας μετά - NuFinishPro

Νιπτήρας και ματαιοδοξίες

Φινίρισμα νεροχύτη πριν - NuFinishPro
Φινίρισμα νεροχύτη μετά - NuFinishPro

Γρανίτης Stonefleck

πάγκο κουζίνας επανεμφανίζεται πριν - NuFinishPro
πάγκο κουζίνας ξαναέρθει στην επιφάνεια μετά - NuFinishPro
Επιστροφή στην κορυφή