Напред към съдържание

Безплатна оценка

Вземете персонализирана оферта за следващия си проект за довършителни работи

 • За да получите безплатна оценка, моля, предоставете снимки и кратко описание на единиците, които се нуждаят от преработка. Нашите техници ще анализират и ще отговорят със своята оценка за сроковете и разходите на проекта. Можете също да се свържете с нас по телефон или текстово съобщение: (408) 665-7541. Благодаря.
 • Напишете накратко щетите или предоставете подробности за вашия проект за пречистване (материал, размер, вид):

 • Моля, предоставете ни кратко описание на вашия проект.
 • Прикачете 1-3 изображения на повредени участъци

  Добавете всички изображения или pdfs, които имате на местата на повреда, за най-точната оферта. Забележка: Този формуляр поддържа качване на изображения и PDF файлове. Всички изображения трябва да са във формат JPG, GIF или PNG. Максималният размер на файла за всяко разрешено изображение е 1.4MB.
 • Качете снимките си тук, кликнете върху бутона или пуснете снимките си тук.
  Капка файлове тук или
  Приети файлови типове: jpg, gif, png, pdf, макс. размер на файла: 32 MB.
  Върнете се в началото