Преминете към основното съдържание

Безплатни оценки

Вземете персонализирана оферта за следващия си проект за довършителни работи

  • За да получите безплатна оценка, моля, предоставете снимки и кратко описание на единиците, които се нуждаят от прецизиране. Нашите техници ще анализират и ще отговорят със своята оценка за срока и разходите на проекта. Благодаря ти.
  • Напишете накратко щетите или предоставете подробности за вашия проект за пречистване (материал, размер, вид):

  • Прикачете 1-3 изображения на повредени участъци

    Добавете всички изображения или pdfs, които имате на местата на повреда, за най-точната оферта. Забележка: Този формуляр поддържа качване на изображения и PDF файлове. Всички изображения трябва да са във формат JPG, GIF или PNG. Максималният размер на файла за всяко разрешено изображение е 1.4MB.
  • Капка файлове тук или
    Приети типове файлове: jpg, gif, png, pdf.
    Върнете се в началото