Преминете към основното съдържание

Безплатни оценки

Вземете персонализирана оферта за следващия си проект за довършителни работи

 • За да получите безплатна оценка, моля, предоставете снимки и кратко описание на единиците, които се нуждаят от прецизиране. Нашите техници ще анализират и ще отговорят със своята оценка за срока и разходите на проекта. Благодаря ти.
 • Напишете накратко щетите или предоставете подробности за вашия проект за пречистване (материал, размер, вид):

 • Моля, предоставете ни кратко описание на вашия проект.
 • Добавете изображения на повредени участъци

  Добавете всички изображения или pdfs, които имате на местата на повреда, за най-точната оферта. Забележка: Този формуляр поддържа качване на изображения и PDF файлове. Всички изображения трябва да са във формат JPG, GIF или PNG. Максималният размер на файла за всяко разрешено изображение е 1.4MB.
 • Качете вашите снимки тук, щракнете върху бутона или пуснете вашите снимки той
  Капка файлове тук или
  Приети файлови типове: jpg, gif, png, pdf, макс. размер на файла: 2 MB.
  Върнете се в началото